Eksperimentaalgaleriis: PIIRITUSE MAITSE

20.8. – 10.9.2012

Eksperimentaalgaleriis (Vabaduse väljaku tunnelis)

Piirituse maitse

Osalevad kunstnikud: LIISA-HELENA LUMBERG, AKSEL HAAGENSEN, LINDA VAINOMÄE 

Kuraator: ELIISA ÜLEVAIN


„Piirituse maitse“ on noorte joonistusnäitus, mis mõtestab lahti vabaduse mõistet ja juurdleb piiride
ja piirituse tajumise üle. Vabadust kujutada ja vabadust mõtestada ei hooma me ilmselt sugugi
kergelt. Vabadusega seondub ju eelkõige riigi vabadus, mis on diplomaatiliselt arusaadav, ent mitte
kuigi käegakatsutav mõiste.

Tegu on analüütilise näitusega. Kunstnike tööd on valminud koha-, aja- ja ruumispetsiifikast lähtudes.
Noortelt autoritelt on tööde valmimise käigus järk-järgult ära võetud erinevad vabadused, kuni
viimaks jõutakse pea täieliku vangistuseni. Kuid küsimus, kas ka nendes piirides säilib piisav vabadus,
et luua ja kujutada, on see, millele kunstnikud, dialoogis iseenda ja teistega, vastavad. „Piirituse
maitse“ analüüsib piiride ja vabaduse suhet erinevates olukordades. Piirituse maitse on isiklik taju,
mida ei saa kelleltki ära võtta, just nagu ei saa röövida inimestelt mõttevabadust.

Eliisa Ülevain