Aatriumi galeriis: MÕTISKLUSED

21.8–8.9.2012

Aatriumi galeriis (Harju 1/Rüütli)

Mõtisklused


Osalevad kunstnikud: MERIKE SULE-TRUBERT, INDREK TALI, TEET SUUR, EEVA LEENA MIKSON, LIIS TEESALU (Eesti), DOVYDAS KLIMAVICIUS (Leedu / Lithuania)Kuraator: Merike Sule-Trubert

Pealkirja võib tõlgendada kaheti, selle tõlgendused pakuvad võimaluse dialoogiks: mõtisklused joonistamise teemal ja mõtiskluste salvestamine joonistamise abil.

Joonistamine on lihtsaim ja mugavaim viis oma mõtete ja ideede talletamiseks. Võimalusi on mitmeid: automatistlikud sirgeldused abiks mõtete kogumise protsessis või kogunenud ideede visandamine. Joonistus võimaldab salvestada mõtisklusi lõpetatud kunstiteoseks või etapiks edasi arenevas protsessis. Joonistus ei ole objektiivne reaalsuse peegeldus, vaid subjektiivne tõlgendus kunstniku sisemaailmas ja ümbritsevas reaalsuses toimuvatest protsessidest.

Joonistamine on universaalne keel, mis ümbritseb meid kõikjal. Samuti on see meie kõigi eneseväljendus- ja suhtlusvahend varajasest lapsepõlvest alates. Joonistamine on tegevus, mis ühendab mitmete elualade esindajaid. Näiteks tuntud filmirežissöör Tim Burton on väitnud: “Joonistades saan kõige paremini mõelda”.
Kunstnike jaoks on see parim vahend oma ideid talletada ja teistele arusaadavaks teha. Tänapäeva kunstimaailmas iseloomustab joonistust eelkõige teemade ja materjalide mitmekesisus.

Sarah Simblet (“The Drawing Book”): “Mulle isiklikult on joonistamine vahetu nägemise, mõtlemise ja emotsioonide väljendus. See on ideede üle juurdlemise ja teadmiste salvestamise vahend ning kogemuste peegeldi. Tehnikad ja materjalid on joonistamise grammatika ja sõnavara, mida on võimalik õppida ja teistega jagada.”


Merike Sule-Trubert

Fotod: Loit JõekaldaContemplations

The title can be interpreted in two ways, the interpretations offer a possibility for dialogue: contemplations about drawing and drawing as a tool for recording contemplations.

Drawing is the easiest and most convenient way to save ideas. There are several options: automatist scribbles accompanying the process of assembling ideas or sketching the gathered ideas. Drawing enables us to materialize the ideas into a finished artwork or a phase of a developing process. Drawing is not an objective reflection of the reality, but a subjective interpretation of the processes happening in the inner world of the artist or in the surrounding reality.

Drawing is a universal language that surrounds us everywhere. It is also our tool of self-expression and communication from the earliest childhood. Drawing is an act that unites people from different fields of activities. For example, a well-known film director Tim Burton has stated: “I think best when I’m drawing.”
For the artists it is the best tool to save ideas and make them understandable to the others. Drawing in the contemporary world of art is primarily described by the diversity of subjects and materials.

Sarah Simblet (“The Drawing Book”): “For me personally, drawing is the immediate expression of seeing, thinking and feeling. It is a tool for investigating ideas and recording knowledge and is a reflector of experience. … Techniques and materials are the grammar and vocabulary of drawing and can be studied and shared.”


Merike Sule-Trubert